Varmeveksler for industri

Aquatherm er et svært effektivt varmegjenvinningssystem som kan trekke ut 60% til 90% av energien i avløpsvann (avhengig av temperatur og strømning). Den gjenvunnede energien brukes til å forvarme innkommende kaldt prosessvann, noe som reduserer bruken av gass, olje eller elektrisitet for oppvarming. Energigjenvinning av avløpsvarme vil redusere bedriftens miljøfotavtrykk betydelig. Varmeveksleren er spesielt egnet for varmegjenvinning av avløpsvann fra industri med urent/fiberholdig gråvann, som vaskerier, næringsmiddel- og prosessindustri.

Vaskerier

I dag er standarden på veldig mange vaskerier å slippe ut all energi til omgivelsene. Da enten gjennom avløpsvannet eller gjennom damp som slippes ut. Dette er energi som er betalt for, og som slippes ut uten og være fullt mulig utnyttet.

For vaskerier kan gjenvinning av avløpsvarme redusere det totale enegibruken med gjennomsnittlig 25%.   Den gjenvunnede energien brukes til å forvarme innkommende kaldt prosessvann, noe som reduserer behovet for damp i vaskeprosessen.  Som en ekstra fordel ved varmere friskvann også i skylling reduseres tørketider (opptil 30%) og man kan øke produksjonen og spare energi samtidig.

Utfordringer med avløpsvannet fra vaskerier som inneholder en blanding av smuss, lint og fiber løses ved Aquatherm sin tekniske løsning.  

 

Teknisk løsning

   

Denne typen varmeveksler består av et skall (et stort rør) med en rekke små rør inne beholderen. Varmt vann strømmer gjennom rørene og kaldt vann gjennom skallet, og overfører opptil 90% av energien fra avløpsvann til friskvann.

Avløpsvannet i rørene holdes i en tilstand med høy turbulens, noe som hindrer lint og smuss fra å feste seg og øker varmeoverføringen med 75% sammenlignet med vanlig rør. Denne kombinasjonen sikrer den ekstraordinære overføring av varme som oppnås i alle Aquatherm-systemer, uavhengig av kapasitet.

Aquatherm varmeveksler system kommer i en rekke kapasiteter fra 5.000 liter per time til 30.000 liter per time

Det er i dag pålagt å gjenvinne varme fra ventilasjonsluft, men det finnes ingen krav til gjenvinning av energi fra avløpsvann. Dette på tross av at det krever fire ganger så mye energi for å varme opp en kilo vann sammenlignet med en kg luft. Det finnes derfor gode muligheter for gjenvinning av energi fra industrier hvor vannforbruket er høyt, og avløpsvannet er godt temperert.

Kontakt oss for mer informasjon, utarbeidelse av teknisk løsning og tilbud.