OM STENOR AS

Stenor AS ble etablert i 1984 og har prosjektert, bygget og levert anlegg til bl.a vaskerier/renserier, sykehus, næringsmiddelindustri og prosessindustri.

Vårt satsningsområde har vært oljefyrte damp og hetvannsanlegg, men med dagens fokus på miljø og driftsøkonomisk bruk av energi vil vi også fremheve vår kompetanse på montering av gassanlegg.

Bedriften har en stall med dyktige sveisemontører og serviceteknikere som har flere års erfaring med forskjellige typer brennere og kjeler, sveisearbeid, legging av rør, elektrisk oppkobling og maskinmontasje.

Stenor AS kan med bred erfaring og kompetanse stå for totalentreprise av komplett industrianlegg, herunder dimensjonering, konstruksjon og montasje av fyrhus, rørsystemer, styringssystemer og armatur.

Alle sveisere er sertifiserte og vi har godkjente teknikere samt faglig leder som er sertifisert i henhold til Norsk Gassnorm.

Les mer om våre produkter og tjenester her