For å sikre god vannbehandling tilbyr vi analyse av vannprøver. Vannprøver sendes/leveres oss månedlig for analyse i lab, analyserapport sendes på mail med anbefalinger og kommentarer.

Vi tilbyr også månedlig besøk med vannprøver og sjekk/justering av dosering, kontroll av avherdingsfilter og doseringspumper.

Rutiner for innsendelse av vannprøver.

Det er viktig at det innarbeides gode rutiner for innsendelse av vannprøver. I oppstartsfasen anbefales det hver 2 uke, og senere 1 gang pr mnd. I tillegg kan det anbefales å ha en testkoffert tilgjengelig for egen kontroll.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av vannprøveavtaler