I forbindelse med rørdesign i anlegget kan vi levere og installere:

o   Planlegging og dimensjonering av rørgate til forbrukende utstyr

o   Sveising og legging av rør for damp, vann, luft og olje (karbonstål, rustfritt og syrefast)

o   Levering og montering av armatur (reduksjonsventiler, stengeventiler, kontrollventiler, overstrømningsventiler, kondenspotter, filtre osv.)

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.