Analyse av kjele- og fødevann samt etter avherdingsfilter er en viktig del av oppfølgingen. Regelmessige vannprøver må være en viktig del av rutinene for å opprettholde et driftssikkert anlegg. Dette bør gjøres i tillegg til at vannprøver sendes inn til vår lab for analyse.

Vi kan tilby opplæring som blant annet vil inneholde:

 • Bruk av testsett
 • Gjennomgang av prøver –vannprøve rutiner
 • Sjekk av doseringspumper
 • Manuell regenerering/ innstilling av av-filter
 • Manuell bunnblåsing/ innstilling bunnblåsn.
 • Innstilling av doseringspumper
 • Tolkning av verdier
 • Oppfølgingstjenester og anbefalinger
 • Bruksanvisning på norsk
 • Testkofferten kan også leveres med håndholdte
 • Måleinstrumenter for pH-verdi og ledningsevne

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.