Vi leverer kjemikalier til vannbehandling av kjelevann, fødevann, generator, lukkede anlegg, utsyringer/syrevaskinger.

Flere av våre kjemikalier kan brukes i næringsmiddelindustri, og er vurdert for bruk av Mattilsynet/SNT/Folkehelsa.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

EIC-GW409

Øker pH-verdien (Fødevannstanken)

EIC-GW410

Oksygenbindemiddel (Bør doseres inn mellom fødevannspumpe og kjele dersom det er montert avlufter på anlegget, hvis ikke, doseres til fødvannet. Montering av stenge- enveis- samt trykkventil anbefales)

EIC-GW411

En komplett væskebehandling utviklet for å forhindre avleiringer og korrosjon i kjeler hvor alkalitetsoppbygging er påkrevd. En avbalansert blanding av fosfat, polymer, slam, dispergeringsmiddel og oksygenfjerner vil sikrefullstending kondisjonering av fødevannet. EIC-GW411 er effektiv til metalloksykontroll, da hårdhetsslam blir flytende for så å fjernes i avblåsningsprosessen. Oksygenfjerneren sikrer hurtig fjerning av oppløst oksygen, da den forhindrer korrosjon og reduserer aggressiviteten av kondensert damp gjennom rørene. Brukes i kombinasjon med 410.

EIC – DESOX

Dette produktet er en korrosjonsinhibitor for damp og kondensatreturnerende linjer for alle typer kjeler og dampsystemer. Produktet tilføres i fødevannslinjen, hvor det skaper en reaksjon som gjør at korrosjon effektiv forhindres.

EIC-B 200

Et spesialprodukt som vil beskytte anlegget mot korrosjon og avleiringer. For at dette produktet skal benyttes, bør kjelens størrelse være mellom 100-1200 kg/dH. Produktet EIC-B 200 er et kombinasjonsprodukt som muliggjør besparelser på små anlegg, da bare dette produktet er nødvendig for en tilstrekkelig vannbehandling.

EIC-B260

Brukes i lukkede systemer, sirkulasjonsvann og fjernvarmeanlegg.

Danner et korrosjonsinhibitorlag som ytterligere beskytter metaller mot korrosjonsangrep. I tillegg vil EIC-B 260 forhindre CaCo3 – belegg og slam/avfall fra uoppløste organismer.

Salttabletter

Vi leverer salttabletter til vannbehandling.

Kontakt oss for tilbud og bestilling av kjemikalier og salttabletter