Stenor AS tilbyr gunstige serviceavtaler på brennere, kjeler og gassanlegg:

o   Årlig kontroll og justering av brennere

o   Årlig kontroll og service av kjeler (tilstandskontroll og røykgassmåling)

o   Årlig inspeksjon/kontroll av gassanlegget

o  Vi tilbyr kontroll av kondenspotter på anlegget ditt. Kondenspotter som ikke fungerer eller lekker, hindrer energieffektivitet, skaper vannslag i rørsystem og koster penger.  Vi bruker ultrasonisk, infrarød og temperatur målinger for å identifisere problemer og energitap.

Service og reparasjoner utføres av våre dyktige teknikere, montører og sveisere.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud, priser og bestilling av service