Stenor AS tilbyr salg og montering av gassanlegg for industri som ønsker å møte dagens krav til miljø og økonomi.

Vi er sertifisert som godkjent installasjonsbedrift for anleggstype 2 (større gassanlegg med trykk over 0,5 bar) i henhold til Norsk Gassnorm.
I forbindelse med gassinstallasjon kan vi tilby konstruksjon, montasje, dokumentasjon og driftssetting av industrianlegg:

 • Planlegging, dimensjonering og dokumentasjon
  • Risikovurderinger
  • Anleggsbeskrivelser og tegninger
  • Dimensjonering av energibehov og effektbehov
  • Utstyrsdimensjonering og rørdimensjonering
  • Søknadspliktige tiltak
 • Forsyningsanlegg
  • LPG-tanker – nedgravde og overgrunnstanker
  • Pumper
  • Fordamper
  • Utskillere og filter
  • Sikkerhetsutstyr
 • Fordelingsanlegg
  • Abonnentsentrak og koplingsskap
  • Innvendig rørsystem
 • Gassforbrukende utstyr
  • Gassbrennere
  • Strålevarme

I forbindelse med konvertering fra olje til gass kan vi tilby:

 • Risikoanalyse
 • Konvertering fra oljebrenner til gassbrenner
 • Ombygging fyrhus

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.