Komplett testkoffert type 1021

Analyse av kjele- og fødevann samt etter avherdingsfilter er en viktig del av oppfølgingen. Regelmessige vannprøver må være en viktig del av rutinene for å opprettholde et driftssikkert anlegg. Dette bør gjøres i tillegg til at vannprøver sendes inn til vår lab for analyse.

Kombinert med dette kan vi tilby opplæring/ demonstrasjon som blant annet vil inneholde:

  • Bruk av testsett
  • Gjennomgang av prøver –vannprøve rutiner
  • Sjekk av doseringspumper
  • Manuell regenerering/ innstilling av av-filter
  • Manuell bunnblåsing/ innstilling bunnblåsn.
  • Innstilling av doseringspumper

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud, priser eller bestilling av testutstyr