Avherdingsfilter

Om våre avherdingfilter:

Høy hårdhedskapasitet

Dobbelt avherdingsfilter

Ikke-elektrisk.

Stor saltkapasitet sikrer lengere etterfyllingsintervaller

Størrelsen på filter avhenger av vannforbruk

Finfilter, filterhus og filterpatroner

Vi leverer finfilter og filterpatroner til de fleste vannbehandlingsanlegg

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.