Vi har et komplett leveringsprogram for vannbehandling til kjelanlegg, og annen vannforsyning, og har lang erfaring og høy kompetanse på vannbehandling for alle typer kjelanlegg, og vi leverer komplette løsninger for produksjon av kjelvann med optimal kvalitet.

Vi tilpasser rådgiving og løsninger basert på lokale forhold, samt vannanalyser av vann fra våre kunder. I vårt leveringsomfang inngår følgende:
For å oppnå optimal beskyttelse av kjelanlegget mot korrosjon og belegg, samt å få den mest mulige økonomiske drift, kan det i tillegg til forfilter og avherding av kjelvann, være nødvendig med en eller flere kjemilkalietilsetninger i kjelvannet.

Avherdingsfiltre for spevann til dampkjeler reduserer effektivt hardheten ned til 0,1 dH. Uten avherdingsfilter må det benyttes vesentlig mer kjemikalier for å holde kjelflatene rene for kjelsten.

Dette fosfatslammet er en betydelig forurensningskilde til våre vassdrag, og en vesentlig utgift. Avherding av spevannet reduserer behovet for kjemisk rengjøring av kjelen og holder energiforbruket nede.

Kjelsten øker røkgasstemperaturen, (redusert virkningsgrad), på kjel), og krever dermed mer energifor å opprettholde dampproduksjonen, noe som igjen fører til redusert driftsøkonomi.

Stenor AS driver også profesjonell rådgiving for vannbehandling for alle typer kjelanlegg, små som store. Vi arrangerer også interne kurs hos våre kunder. Kontakt oss for info.

Rent vann øker energiutvinningen fra kjelene.

Riktig vannbehandling, filtrering og kjemikaliedosering fjerner kalk, partikler og oksygen fra vannet og sørger for en mer effektig energiutnyttelse. God vannbehandling bidrar også til å forlenge levetid til kjelen.

Vi har komplette systemer for automatisk vannbehandling til kjelanlegg. Systemene tilpasses både til store og små anlegg, og leveres med online målesystemer med fjernavlesing, logging av data og tilbakemelding til kunder.

Trenger du kjemikalier og salttabletter, leverer vi det også. Og vannprøver kan også sendes til oss for analyse.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.