Stenor AS har unik kompetanse innen komplette fyrhusløsninger, rørdesign, armatur og instrumentering
I forbindelse med komplett fyrhusmontasje kan vi levere og installere:

 • Kjeler for damp- og varmesystemer (olje/bio-olje, gass og strøm)
 • Leverandør av VEÅ dampkjeler i Norge
 • Brennere for olje og gass
 • Føde/matevannstank
 • Pumper
 • Avherdingsfilter for vannbehandling
 • Avblåsningstank
 • Ventilarmatur
 • Styresystem i fyrhuset og på kjelen i form av nivåkontrollere og reguleringsutrustning
 • Flash tank og ekonomiser for energigjenvinning
 • Oppstart og innregulering av anlegget

I forbindelse med rørdesign i anlegget kan vi levere og installere:

 • Planlegging og dimensjonering av rørgate til forbrukende utstyr
 • Sveising og legging av rør for damp, vann, luft og olje (Karbonstål, rustfritt og syrefast)
 • Levering og montering av armatur (reduksjonsventiler, stengeventiler, kontrollventiler, overstrømningsventiler, kondenspotter, filtre osv.)

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.